LA TASCA DE LA REVISIÓ
  • 24 Gener 2023

LA TASCA DE LA REVISIÓ

En el sector dels serveis lingüístics, una revisió és l’avaluació que es fa sobre una traducció ja realitzada per un altre traductor o traductora.
En una agència de traduccions com la nostra, una traducció pot ser revisada per diverses persones o col·laboradors: pel corrector o pel gestor de projectes de la mateixa empresa de traducció, tot i que també la pot fer un altre traductor extern que faci la mateixa combinació lingüística.
No obstant, la primera avaluació de la feina l'ha de fer el mateix traductor o traductora. Per això, s’ha de poder justificar tota decisió que es pren en un TT (text terminal o de destinació). Res no pot quedar a l'atzar, evitem posar comentaris del tipus: «em sona millor així».
No hi ha una taula matemàtica ni una fórmula determinada per avaluar el nivell de traducció.
Però a EasyTranslations sí que podem fer-nos una sèrie de preguntes, les respostes de les quals ens donaran la pauta de la qualitat del treball realitzat:
1. El text presenta una correcta utilització gramatical, ortogràfica i de puntuació?
2. És una traducció coherent?
3. El TT causa un efecte equivalent al del TO (text d'origen) al lector?
4. Queden al TT dubtes de traducció sense resoldre?
5. Hi ha ambigüitats al TT que no figurin al TO i es deguin a una parcial comprensió d'aquest?
La traducció no és una ciència exacta, està sotmesa a diversos criteris i interpretacions.
Quan un traductor ha de corregir un text moltes vegades es veu temptat de reescriure’l totalment. Però el que s’ha de fer en realitat és revisar el text i acarar-lo amb l'original amb l'objectiu de detectar falsos sentits, matisos i errors estilístics, ortogràfics o gramaticals que el traductor inicial hagi passat per alt.
Una versió-traducció d'un text ens pot agradar més o menys que una altra, però no serà més o menys correcta.
En el món de la traducció, tot és subjectiu; tot menys els errors de fons.
Quan diem que una traducció és dolenta pot ser perquè el traductor no hagi entès el TO o perquè no ha sabut tornar a expressar el missatge (reformulació).
Dos dels errors fonamentals que cap traductor professional pot cometre són les omissions, és a dir, deixar-se textos sense traduir, cosa que denota una manca de confrontació del TO i el TT, i els falsos sentits, fàcilment detectables si atenem a la coherència i la lògica.
La nostra tasca, com a traductors-revisors, és detectar aquests errors i solucionar-los. Per això, el millor recurs és la confrontació frase per frase del TO i el TT.
A banda d'aquests errors greus, quan revisem una traducció podem topar-nos amb problemes estilístics que fan malbé el treball realitzat i que, en principi, sí que hauríem d'esmenar:
Canvi de registre: El text original té un to que no coincideix amb el de destí.
Imprecisió lèxica: Falta de concisió, redundàncies, expressions i construccions malsonants, etc.
Pobresa lèxica.
Neologismes mal resolts, ambigüitats.
Cacofonia i rimes internes.
No confongueu el servei de correcció amb el de revisió.
La revisió és un procés intern d’una agència de traduccions com Easy Translations, mentre que el servei de correcció el demanen particulars o empreses que ja ens envien els textos traduïts o bé escrits directament en l’idioma de destí per a que els nostres correctors i correctores els corregeixin, però d’això en parlarem en un altre POST.
Per acabar, recorda que una bona traducció és, senzillament, una traducció que compleix allò que es proposa. En un text informatiu, comunicar els fets correctament; en un text vocatiu, assolir el resultat buscat; en un text autoritari, trobar l'estètica adequada, per citar alguns exemples.
A EasyTranslations et volem ajudar i formar part dels teus projectes.