TRADUCTOR HUMÀ VS TRADUCTOR AUTOMÀTIC
  • 26 Maig 2022

TRADUCTOR HUMÀ VS TRADUCTOR AUTOMÀTIC

Per què és millor la traducció humana que no pas l'automàtica?
S’ha de reconèixer que els traductors automàtics estan millorant dia rere dia.
Cada cop apareixen més programes i aplicacions que es dediquen a traduir i a transcriure.
No obstant això, n’hi ha pocs que siguin realment fiables el que provoca que el treball final no tingui la qualitat esperada.
Val la pena fer una traducció automàtica?
Depèn. A EasyTranslations t’aconsellem que et replantegis la pregunta: "Per què o per a qui he de fer una traducció?" Si la resposta és perquè vols saber el significat del text original –per exemple, un manual d’instruccions que no t’ha arribat en el teu idioma o bé en processos interns d’una empresa-, aleshores et recomanem que utilitzis el traductor automàtic.
Ara bé, si el que vols és publicar aquest text i que el llegeixin terceres persones, com per exemple; clients, proveïdors o públic en general, t’aconsellem que ho deixis en mans de professionals.
A EasyTranslations treballem amb traductors nadius altament qualificats que tradueixen sempre cap a la seva llengua materna.
El traductor automàtic: una eina de treball.
Malgrat tot, hem de veure els programes de traducció automàtica com una eina, i com tota eina, aquesta ha d’estar supervisada per un humà. El fet de tenir un tractor no significa que estiguis capacitat per llaurar un camp. Doncs en el cas dels traductors automàtics passa el mateix; si vols aconseguir resultats òptims deixa que sigui un professional qui utilitzi l’eina de traducció automàtica.
No podem negar que les aplicacions de traducció automàtica poden resultar força útils per a un moment determinat. Per exemple, si surts de viatge a l'estranger i no parles l’idioma local no t’anirà gens malament dur al mòbil alguna aplicació que et permeti demanar on és l’estació de tren més propera o trobar un restaurant vegetarià sense problemes. Si has de retornar un producte que has comprat en línia, el traductor automàtic et pot ajudar a redactar e-mails i fer-te entendre amb el venedor, sempre que el tema no sigui molt complex.
No obstant això, et recomanem que per a les traduccions professionals utilitzis els serveis d’una agència de traduccions. Pensa que no deixa de ser una inversió que farà que la primera impressió del teu client sigui immillorable.
Per a més articles com aquest, entra en el nostre apartat de Blogs de www.easytranslations.eu
Com funciona un traductor automàtic?
Per poder comprendre els errors que cometen aquesta mena de programes cal entendre quin és el funcionament dels traductors automàtics.
Es pot dir que hi ha dos tipus de traducció automàtica:
Traducció automàtica basada en regles: es basa en una quantitat ingent de regles lingüístiques i en milions de diccionaris bilingües per a cada idioma. El programa analitza sintàcticament el text i crea una representació a partir de la qual genera el text a l'idioma traduït. Aquestes traduccions es construeixen a partir de diccionaris enormes i regles lingüístiques sofisticades.

Traducció automàtica basada en estadístiques: és un paradigma de traducció automàtica on es generen traduccions basades en models estadístics i de teoria de la informació els paràmetres dels quals s'obtenen de l'anàlisi de corpus enormes de textos bilingües.
Com podeu veure, encara que siguin processos molt elaborats, aquests són automatitzats i encara són lluny de la qualitat que proporciona la traducció humana.
Google Traductor coneix, suposadament, més de 80 idiomes. Funciona a base d'estadística i recopila informació de textos traduïts a la base de dades. A partir d'aquí la tasca consisteix en anar encaixant les peces del trencaclosques.
S’ha de revisar una traducció automàtica? La resposta és sempre. Si no ho feu, us podeu trobar amb casos com els que us expliquem a continuació.
Defectes comuns de les traduccions automàtiques
Tradueixen literalment: tots els idiomes tenen els girs i els dobles sentits que li donen riquesa. Els traductors professionals els coneixen i els tradueixen o substitueixen per frases amb els mateixos matisos a l'idioma de destinació. En canvi, un traductor automàtic no reconeix aquests dobles sentits, de manera que sempre traduirà aquesta mena de frases de manera literal. Les màquines continuen sent màquines i es basen en la literalitat.
Com traduiries "S'ha acabat el bròquil" ?
No reconeixen les errades: tot i que hi ha hagut millores en aquest aspecte, el traductor automàtic no sol reconèixer les errades ortotipogràfiques –semàntiques, gramaticals, puntuació, entre d’altres- en el text original. Per tant, no les tradueix ni les té en compte. Un humà, en canvi, ho detectarà i farà les correccions o les modificacions oportunes.
Deixen parts sense traduir: si un terme o una paraula a traduir no es troba a la base de dades del programa de traducció automàtica, aquest ho deixarà sense traduir. El traductor humà, en canvi, farà la recerca necessària per trobar la traducció més idònia del terme en qüestió.
De vegades tradueixen noms propis que no s’haurien de traduir: els traductor humà mai traduiria Josep Guardiola per “José Hucha” i sabrà quan s’han de traduir els noms de llocs i personalitats (com els noms de reis o de papes) que, excepte excepcions, tampoc no necessiten traducció.
L’estil literari: matisos, metàfores, comparacions. Aquestes parts dels textos només poden ser detectades per traductors professionals; un traductor automàtic no serà capaç de traduir-los i donar-los el significat correcte.
Paraules polisèmiques: quan una paraula pot significar diverses coses diferents, el traductor automàtic es pot equivocar en discernir entre diversos significats. Molt sonat va ser el cas de la traducció del <<INFORMA PISA>>> per << informe TREPITJA>> al Parlament Balear.
Localització: De vegades s’ha d’adaptar el text a la zona geogràfica o a la cultura a on va dirigit el text traduït. Aquesta tasca l’haurà de fer sempre un traductor humà. Un bilió no és el mateix aquí que als EUA. En anglès escriuen els decimals amb un punt, mentre que nosaltres ho fem amb una coma.
Què és el servei d’edició? El podríem definir com la revisió que fa un professional d’un text que ha estat traduït per un programa de traducció automàtica. Aquest servei no inclou només la correcció del text traduït sinó que es revisen també els girs o les errades que hagi pogut fer el programa. A més a més, també es revisa que el format del document sigui el més semblant a l’original. 
Per a més informació posa’t en contacte amb nosaltres per Whatsapp al +34 605845368 o per email a info@easytranslatoins.eu
Amb tot, les agències de traducció com EasyTranslations no li donen l’esquena al progrés i assimilen, si s’escau, les eines de traducció automàtica en els seus processos de traducció, com també fan amb els programes de traducció assistida de les quals en parlarem en un altre post.
La traducció humana sempre aporta un plus de qualitat, i la qualitat és la raó de ser d’EasyTranslations.
Traduccions especialitzades. La majoria de programes de traducció automàtica no contemplen l’ús de terminologia especialitzada. Per fer aquesta mena de traduccions especialitzades ja existeixen les bases de dades terminològiques que estan sempre supervisades per un professional de la traducció.            
En definitiva, la nostra opinió és que la traducció humana té una qualitat amb què la traducció automàtica no pot competir. No obstant això a EasyTranslations creiem que aquesta mena de programes són eines molt útils que faciliten la feina dels professionals. Tanmateix, aquesta mena de traduccions han de ser supervisades i revisades per un traductor qualificat abans de ser publicades o lliurades al client.
I recorda:
Fer un mal ús del traductor automàtic et pot sortir molt car.