DIADA INTERNACIONAL DE LA TRADUCCIÓ
  • 30 Setembre 2021

DIADA INTERNACIONAL DE LA TRADUCCIÓ

EL PAPER DELS PROFESSIONALS DE LA LLENGUA
La celebració del Dia Internacional de la Traducció ens brinda l'oportunitat de retre tribut a la tasca dels professionals lingüístics i a l'important paper que exerceixen en acostar les nacions, facilitar el diàleg, l'entesa i la cooperació, contribuir a el desenvolupament i reforçar la pau i la seguretat mundials.
Quan es trasllada res d'un idioma a un altre és indispensable per preservar la claredat, un entorn positiu i la productivitat en el discurs públic internacional i en la comunicació interpersonal.
Per aquest motiu, el 24 de maig de 2017, l’Assemblea General adoptà la resolució 71/288 sobre la funció dels professionals lingüístics a l’hora d’establir vincles entre les nacions i la promoció de la pau, l’entesa i el desenvolupament, i declarà el 30 de setembre Dia Internacional de la Traducció.
Per què el 30 de setembre?
El 30 de setembre es celebra la festivitat de Sant Jeroni, traductor de la Bíblia i patró dels traductors.
Sant Jeroni va ser un capellà al nord-est d'Itàlia que ha passat a la història per haver traduït al llatí la major part de la Bíblia a partir dels manuscrits del Nou Testament. També va traduir al grec part de l'evangeli hebreu. La seva llengua materna era l’il·liri i va estudiar llatí. Parlava, a més, grec i hebreu, que va aprendre estudiant i viatjant. Sant Jeroni va morir el 30 de setembre de l'any 420 en les rodalies de Betlem.
EL MULTILINGÜISME, UN VALOR BÀSIC DE LES NACIONS UNIDES
Els idiomes i les seves complexes conseqüències en la identitat, la comunicació, la integració social i l'educació són elements d'importància estratègica per als pobles del nostre planeta.
Hi ha una consciència cada vegada més gran en el fet que els idiomes tenen un paper fonamental en la millora i garantia de la diversitat cultural i el diàleg intercultural.
A més a més, també és important en l'enfortiment de la cooperació, la construcció de societats integradores i la conservació de el patrimoni cultural, així com en la mobilització de la voluntat política per aplicar els beneficis de la ciència i la tecnologia a el desenvolupament sostenible.
El multilingüisme és un factor essencial de la comunicació harmoniosa entre els pobles, té especial importància per a les Nacions Unides. A més d’afavorir la tolerància, el multilingüisme assegura una participació més àmplia i efectiva de tots en el treball de l'Organització, així com una major eficàcia, millors resultats i una implicació més gran.
LA TRADUCCIÓ A LES NACIONS UNIDES
L'ONU compta amb un dels serveis de traducció que més professionals lingüístics empra. Centenars de traductors treballen a la seu de les Nacions Unides a Nova York, en les seves oficines a Ginebra, Viena i Nairobi, o a les comissions regionals a Addis Abeba, Bangkok, Beirut, Ginebra i Santiago.
Els documents de les Nacions Unides es publiquen simultàniament en els sis idiomes oficials de l'Organització: àrab, xinès, espanyol, francès, anglès i rus. Alguns documents fonamentals també es tradueixen a l'alemany. La publicació multilingüe de la documentació s'aconsegueix gràcies a la feina dels traductors de les Nacions Unides, que tradueixen amb claredat i precisió el contingut dels textos originals al seu idioma principal.
Els traductors de les Nacions Unides treballen amb tot tipus de documents, des declaracions dels estats membres fins informes fets per òrgans especialitzats. Els documents que tradueixen abasten tots els temes del programa de les Nacions Unides, com els drets humans, la pau i la seguretat, i el desenvolupament.
Cada dia es plantegen temes nous.
Esperem que aquest escrit us hagi servit per saber més d’aquesta bonica professió.
SOURCE / FONT: https://www.un.org/es/observances/international-translation-day
https://ca.wikipedia.org/wiki/Dia_internacional_de_la_traducci%C3%B3