SOL•LICITUD DE NÚMERO D'IDENTIFICACIÓ ESTRANGER (N.I.E.)
  • 22 Maig 2023

SOL•LICITUD DE NÚMERO D'IDENTIFICACIÓ ESTRANGER (N.I.E.)

Què és el número d’identificació per estrangers (NIE)?
El NIE és el número personal que identifica les persones estrangeres i ha de figurar en tots els documents que s'expedeixin o es tramitin així com les diligències que s'estampin a la targeta d'identitat o passaport.
Aquest número figurarà en tots els documents que expedeixin o que facin les persones estrangeres.
Què he de fer per obtenir el número d'identitat per a estrangers (NIE)?
Si ets estranger i t'has de relacionar amb Espanya per interessos econòmics, professionals o socials seràs dotat, a efectes d'identificació, d’un número personal, únic i exclusiu, de caràcter seqüencial.
Per obtenir el NIE has de presentar una SOL·LICITUD.
Per a la sol·licitud d'assignació del N.I.E hauràs de:
• Presentar l'imprès-sol·licitud normalitzat (EX-15), degudament emplenat i signat.
• Presentar l'original i una còpia del passaport complet, el document d'identitat o el títol de viatge o la cèdula d'inscripció en vigor.
• Presentar un escrit o comunicació de les causes econòmiques, professionals o socials que justifiquen la sol·licitud.
• Quan sigui sol·licitat a través d'un representant, aquest acreditarà comptar amb poder suficient en què consti de forma expressa que se'l faculta per presentar aquesta sol·licitud.
Per a l'assignació de NIE per raó d'interessos econòmics, professionals o socials, s'admetran les sol·licituds següents:
• Les presentades a Espanya personalment per l’interessat.
• Les presentades a Espanya a través de representant.
• Les que es presentin a les Representacions Diplomàtiques o Oficines Consulars espanyoles ubicades al país de residència del sol·licitant, corresponents a la seva demarcació de residència.
A Easy Translations Disposem d'una àmplia xarxa de traductors jurats de tot l'Estat avalats pel Ministeri d'Afers Estrangers (MAE). Podem traduir tota mena de certificats, sentències, escriptures, documents notarials, etc. a la majoria d'idiomes.
Quins requisits he de complir per obtenir el NIE?
No trobar-se en situació irregular a Espanya.
No tenir prohibida l'entrada a Espanya ni figurar com a rebutjable.
No trobar-se dins del període de compromís de tornada a Espanya.
Complir l'exigència d'escolarització de menors a càrrec en edat d'escolarització obligatòria.
Pel que fa als antecedents penals, cal valorar la gravetat o el tipus de delicte, per veure si presenta un perill per a l'ordre públic.
Com obtenir el NIE per primer cop?
En primer lloc, hauràs de sol·licitar una cita prèvia, acudir el dia acordat i lliurar els documents requerits.
Recorda preguntar si has de traduir algun document per obtenir el NIE i truca al 605845368 o escriu-nos a EasyTranslations on et farem un pressupost sense compromís immediatament.
Després, has de pagar la taxa corresponent al model 790 a qualsevol banc juntament amb el document. Finalment, heu d'anar a l'oficina de Policia amb el rebut de pagament per poder rebre el vostre NIE.
Com puc obtenir el NIE a la província de Girona?
El primer que heu de fer és demanar cita prèvia a l'oficina de la Policia Nacional espanyola més propera. La de Girona la trobaràs a Carrer de Sant Agustí, 23, 17003 Girona, perquè així puguis aconseguir el NIE el més ràpid possible.
L'equip d'EasyTranslations espera haver-vos ajudat amb aquesta informació.